Gelecek
ancak birlikte
mümkündür!
Gelecek
ancak birlikte
mümkündür!
Gelecek
ancak birlikte
mümkündür!
Gelecek
ancak birlikte
mümkündür!

Cinsiyeti ve cinsel yönelimi ne olursa olsun herkes aynı fırsatlara ve haklara sahip olsaydı nasıl olurdu? Yarının toplumunu bugünden şekillendiriyoruz ve bunun için size ve deneyimlerinize ihtiyacımız var! Bize geçmişinden bahset!

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çerçeve Programının Güncellenmesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Çeşitliliğin Kabulüne Yönelik Eylem Planı

Tüm Hamburg sakinleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çerçeve Programının Güncellenmesi (GPR) ve Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Çeşitliliğin Kabulüne Yönelik Eylem Planına (Eylem Planı) katılmaya davetlidir. Kadın erkek eşitliği ve tüm cinsiyetlerin kabulü günlük hayatınızda nasıl bir yere sahip? Tüm cinsiyetlerin ve ikili olmayan kişilerin katılımı ve cinsiyet ve cinsel çeşitliliğin kabulü nasıl güçlendirilebilir? Hamburg’un bu sorunları nasıl daha ileri seviyeye taşıyabileceği konusunda bir fikriniz var mı? Günlük hayatınızdan edindiğiniz tecrübelerinizle katkıda bulunmanızdan mutluluk duyarız. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz!

Katkılarınız, katılım sürecinin sonunda Hamburg yetkililerine sunulacak ve ardından GPR’yi ve Eylem Planı’nı güncellemek için yetkililer, kulüpler ve derneklerle ortak çalıştaylarda tartışılacaktır.

Bu temelde, GPR ve dolayısıyla Hamburg’daki kadınların tüm alanlarda eşitliği için yeni ve daha da geliştirilmiş önlemler oluşturulmuştur: Diğer faktörlere ek olarak işgücü piyasasında, sağlık sektöründe, (çıraklık) eğitimde, ekonomide, sporda, gönüllü çalışmalarda, derneklerde ve kulüplerde.

Federal Anayasa Mahkemesinin üçüncü seçenek adı verilen kararıyla, kadın veya erkek olmayan kişiler de en yüksek mahkeme tarafından tanınmakta ve “çeşitli” cinsiyet seçeneğini seçebilmektedir. Senatonun eylem planının güncellenmesinde, örneğin görünürlüğü artırmak veya korumayı garanti etmek için, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans ve interseks kişilerin kabulünü teşvik edecek önlemler de hayatın her alanında geliştirilmektedir.

Katkılarınız anonimdir. Kayıt gerekli değildir. Online katılım 15.09.2021 tarihine kadar geçerlidir.

Gelecek ancak birlikte mümkündür! Buradan katılabilirsiniz:

Teknik sorular için iletişim

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
fragen@lawaetz.de
040 / 399 936 69

w

Güncelleme ile ilgili sorularınız için iletişim

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke | Amt für Gleichstellung und gesellschaftlichen Zusammenhalt
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
gpr@bwfgb.hamburg.de
aktionsplan@bwfgb.hamburg.de

ВKünye

veri gizliliği