Przyszłość
możemy tworzyć
tylko razem!
Przyszłość
możemy tworzyć
tylko razem!
Przyszłość
możemy tworzyć
tylko razem!
Przyszłość
możemy tworzyć
tylko razem!

A gdyby tak wszyscy mieli takie same możliwości i prawa, bez względu na płeć i orientację seksualną? Dziś kształtujemy przyszłe społeczeństwo, a do tego potrzebujemy również Twoich doświadczeń! Opowiedz nam o nich!

Kontynuacja Programu ramowego na rzecz równości płci i Planu działania Akceptacja różnorodności płciowej i seksualnej

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Hamburga do udziału w kontynuacji Programu ramowego na rzecz równości płci (GPR) i Planu działania Akceptacja różnorodności płciowej i seksualnej. Jakie są Twoje codzienne doświadczenia, jeśli chodzi o równość kobiet i mężczyzn oraz akceptację wszystkich płci? W jaki sposób można wzmocnić udział wszystkich płci i osób niebinarnych oraz akceptację różnorodności płciowej i seksualnej? Czy masz pomysły na to, jak Hamburg może rozwijać te kwestie? Będziemy wdzięczni za opowiedzenie nam o Twoich doświadczeniach z codziennego życia. Podziel się z nami swoją opinią!

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych Twoje odpowiedzi zostaną przekazane władzom Hamburga, a następnie omówione w ramach wspólnych warsztatów z udziałem władz, stowarzyszeń i klubów w celu kontynuacji GPR i Planu działania.

Na tej podstawie opracowane lub rozszerzone zostaną działania na rzecz GPR, a więc równouprawnienia kobiet w Hamburgu: m.in. na rynku pracy, w sektorze zdrowotnym, edukacji, gospodarce, sporcie, wolontariacie, stowarzyszeniach i klubach.

Decyzją Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. trzeciej opcji potwierdzono, że są osoby niebędące ani kobietami, ani mężczyznami, które w oficjalnych dokumentach mogą stosować nazwę płci „divers” (trzecia płeć). W ramach kontynuacji Planu działania Senatu we wszystkich dziedzinach życia opracowywane są również sposoby promowania akceptacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transpłciowych i interseksualnych, na przykład w celu zwiększenia ich widoczności lub zagwarantowania im ochrony.

Twoje odpowiedzi są anonimowe. Rejestracja nie jest wymagana. W badaniu internetowym można wziąć udział do 15.09.2021.

Przyszłość możemy tworzyć tylko razem! W badaniu możesz wziąć udział tutaj:

Kontakt w sprawie zapytań technicznych

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
fragen@lawaetz.de
040 / 399 936 69

w

Kontakt w sprawie zapytań dotyczących kontynuacji

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke | Amt für Gleichstellung und gesellschaftlichen Zusammenhalt
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
gpr@bwfgb.hamburg.de
aktionsplan@bwfgb.hamburg.de

ochrona danych

Stopka redakcyjna