تنها در
كنار يكديگر می توان به
آینده دست یافت!

تنها در
كنار يكديگر می توان به
آینده دست یافت!

تنها در
كنار يكديگر می توان به
آینده دست یافت!

تنها در
كنار يكديگر می توان به
آینده دست یافت!

چه می شود اگر هر فردی، بدون در نظر گرفتن جنسیت و گرایش جنسی، بتواند از فرصت ها و حقوق برابر برخوردار باشد؟ ما اکنون در حال شکل دادن جامعه فردا هستیم و به همین دلیل به شما و تجربه های شما نياز داریم! اکنون به ما بگویید!

به روز رسانی چهارچوب برنامه سیاست برابری و برنامه اجرایی برای پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی

تمام ساکنان هامبورگ برای شرکت در به روز رسانی چهارچوب برنامه سياست برابری (GPR) و برنامه اجرایی برای پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی (برنامه اجرایی) فراخوانده می شوند. چه تجربه ای از برابری میان زنان و مردان و پذیرش تمام جنسیت ها در زندگی روزمره خود دارید؟ مشارکت تمام جنسیت ها و افرادی که جنسیتشان مشخص نيست و نیز پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی را چگونه می توان تقویت کرد؟ آیا درباره چگونگی بهبود این موضوعات در هامبورگ، نظری داريد؟ در صورتیکه بتوانید تجربه روزمره خود را با ما به اشتراک بگذارید، خرسند خواهیم شد. به ما بازخورد دهید!

 پس از پایان روند شرکت در برنامه، مشارکت شما در دسترس مقامات هامبورگ قرار خواهد گرفت و سپس در کارگاه های مشترک با ادارات، باشگاه ها و انجمن ها برای به روز رسانی GPR و برنامه اجرایی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 براین اساس، اقدامات جدید و بیشتر توسعه یافته برای GPR و در نتیجه برای برابری زنان در هامبورگ در تمام حوزه ها صورت ميگيرد: در این میان می توان به  بازار کار، بخش سلامت، آموزش (تحصیلی)، اقتصاد، ورزش، انجام کار داوطلبانه، انجمن ها و باشگاه ها اشاره کرد.

 با تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال درباره آنچه كه سومین گزینه ناميده مي‌شود، افرادی که زن یا مرد نیستند نیز توسط دیوان عالی به رسميت شناخته می شوند و می توانند مقوله جنسیتی “متفاوت” را انتخاب نمایند. در به روز رسانی برنامه اجرایی مجلس سنا، اقداماتی در جهت بهبود يافتن پذیرش لزبین ها، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و همچنین افراد تراجنسیتی و بین جنسیتی در تمام حوزه های زندگی گسترش می يابد، برای مثال افزایش قابلیت تشخيص و قابليت حمايت از اين افراد.

 مشارکت های شما بصورت ناشناس صورت خواهد گرفت. نیازی به ثبت نام نیست. مشارکت آنلاین تا 15 سبتمبر2021 ادامه خواهد داشت.

تنها در كنار يكديگر می توان به آینده دست یافت! اینجا می توانید شرکت کنید:

برای پرسش های فنی تماس بگیرید

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
fragen@lawaetz.de

040 / 399 936 69

w

برای سوالات مربوط به بروز رسانی تماس بگیرید

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke | Amt für Gleichstellung und gesellschaftlichen Zusammenhalt
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
gpr@bwfgb.hamburg.de
aktionsplan@bwfgb.hamburg.de

حفاظت از اطلاعات

چاپ