Informacje redakcyjne

 

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

 

Na zlecenie

organu ds. nauki, badań, równouprawnienia i regionów

Hamburger Straße 37

22083 Hamburg

 

Johann Daniel Lawaezt-Stiftung

Fundacja pożytku publicznego według prawa cywilnego

 

Zarząd wykonawczy:

Jörg Lindner, Peer Gillner

 

Neumühlen 16 – 20

22763 Hamburg

 

Telefon +49 40 / 39 99 36 – 0

Faks +49 40 / 39 99 36 90

 

gillner[at]lawaetz.de

 

Nr id. pod. DE 179735362

 

Przewodniczący rady fundacji: Katrin Stolle

 

Odpowiedzialny nadzór fundacji:

Organ wymiaru sprawiedliwości ‒ sprawy fundacji

Drehbahn 36

20354 Hamburg

 

Adres internetowy:

fragen@lawaetz.de

www.lawaetz-stiftung.de

 

Projektowanie internetowe i programowanie:

Boris Rautenberg; https://borisrautenberg.com

 

  1. Ogólna odpowiedzialność za treść

 

Oferta w ramach wymienionych wyżej domen składa się z treści redakcyjnych własnych i zewnętrznych.

 

Treści redakcyjne własne zostały sprawdzone i/lub opracowane z największą starannością zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Mimo to ostatecznie nie odpowiadamy za aktualność, prawidłowość oraz kompletność. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Lawaetz-Stiftung znajduje się na końcu łańcucha informacyjnego. Roszczenia wynikające z używania lub nieużywania przedstawionych informacji lub z używania niewłaściwych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone. Dostęp do naszych artykułów nie może zastąpić specjalistycznego doradztwa, zwłaszcza pod kątem prawnym i/lub prawa podatkowego.

 

W przypadku treści zewnętrznych Lawaetz-Stiftung nie gwarantuje prawidłowości i wyklucza wszelką odpowiedzialność.

 

  1. Odniesienia i łącza

 

W odniesieniu o treści zewnętrznych, do których istnieją powiązania, Lawaetz-Stiftung jednoznacznie dystansuje się od treści takich stron internetowych. Zasada dla wszystkich łączy: wymienione wyżej adresy URL ni mają wpływu na treść i wygląd powiązanych stron lub korzystanie z łączy, które prowadzą do strony poza własnymi witrynami, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników.

 

  1. Prawo autorskie

 

Układ strony głównej, zastosowane grafiki oraz zgromadzone artykuły są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie komercyjne i/lub włączenie w inne publikacji nie jest dozwolone bez uprzedniego zezwolenia pisemnego. Wyjątek stanowią odpowiednio oznaczone szablony, których stosowanie zostało jednoznacznie zatwierdzone. Wykorzystywanie artykułów do celów walki wyborczej również nie jest dozwolone.

 

Prawa do zdjęć na tej stronie należy do organu ds. nauki, badań, równouprawnienia i regionów, który je udostępnił.

 

  1. Ochrona danych

 

Jeśli w witrynie jest możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to użytkownik udostępnia te dane jednoznacznie dobrowolnie.

 

  1. Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich

 

Lawaetz-Stiftung nie bierze udział w dobrowolnym postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem pojednawczym.

 

(c) Lawaetz-Stiftung