چهارچوب برنامه سياست برابری جنسیتی هامبورگ

چهارچوب برنامه سياست برابری جنسیتی هامبورگ 

خودمختاری و مشارکت برابر” – این آن چیزیست که GRP به آن می پردازد. زنان و مردان، گروه هدف GPR هستند. در برنامه اجرایی، به برابری افراد با مقوله جنسیتی متفاوت و نیز افراد تراجنسیتی پرداخته می شود. این برنامه اقدامات مشخصی برای سیاست برابری جنسیتی هامبورگ پایه گذاری کرده و چالش های فعلی برابری زنان درهامبورگ را مطرح می کند. همچنین شاخص هایی برای بررسی دست یابی به اهداف را نیز در بر دارد. بنابراین این برنامه اساس کار برابری جنسیتی در تمام ادارات هامبورگ را تشکیل می دهد و مرتبا به روز رسانی می شود. ما به این منظور به حمایت شما نیاز داریم زیرا تنها در كنار يكديگر می توان به آینده دست یافت!

لطفا از تجربیات خود به ما بگویید. هر اطلاعاتی هر چند کوچک برای پیشرفت اقدامات جدید در جهت بهبود برابری بین زنان و مردان در هامبورگ حائز اهمیت است.

مشارکت شما بصورت ناشناس صورت ميگيرد. نیازی به ثبت نام نیست. می توانید تنها به یک سوال و یا به هر دو سوال پاسخ دهید. آیا پیش از این تجربیات خود را با ما در میان گذاشته اید و اكنون چيز ديگری نيز به ذهنتان می رسد؟ مشکلی نیست: می توان بارها شرکت کرد.

در صورتیکه در پاسخ به سوالات به کمک نیاز داشتید، لطفا به آدرس زیرمراجعه نماييد: fragen@lawaetz.de

 

برای پرسش های فنی تماس بگیرید

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
fragen@lawaetz.de

040 / 399 936 69

w

برای سوالات مربوط به بروز رسانی تماس بگیرید

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke | Amt für Gleichstellung und gesellschaftlichen Zusammenhalt
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
gpr@bwfgb.hamburg.de

حفاظت از اطلاعات

چاپ