برنامه اجرایی پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی

برنامه اجرایی پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی

“خودمختاری و مشارکت برابر” – این آن چیزیست که برنامه اجرایی به آن می پردازد. هدف این است که در به رسمیت شناختن لزبین ها، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و همچنین افراد تراجنسیتی و بین جنسیتی (LSBTI*) و در کاهش تبعیض کمک کند. این برنامه، اقدامات مشخصی را برای این منظور تعيين كرده و چالش های کنونی را مطرح می نماید. ما به این منظور به حمایت شما نیاز داریم زیرا تنها در كنار يكديگر می توان به آینده دست یافت!

ما مایلیم بدانیم که شما در پذیرش لزبین ها، همجنس گرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی ها و افراد بين جنسيتی، چه تجربه ای در زندگی روزمره خود در هامبورگ دارید. لطفا از تجربیات خود به ما بگویید. تمام اطلاعات برای پیشرفت اقدامات جدیدی که می توانند به بهبود پذیرش تنوع جنسیتی و جنسی کمک نمایند حائز اهمیت هستند.

مشارکت شما بصورت ناشناس صورت ميگيرد. نیازی به ثبت نام نیست. می توانید تنها به یک سوال و یا به هر دو سوال پاسخ دهید. آیا پیش از این تجربیات خود را با ما در میان گذاشته اید و اكنون چيز ديگری نيز به ذهنتان می رسد؟ مشکلی نیست: می توان بارها شرکت کرد.

در صورتیکه در پاسخ به سوالات به کمک نیاز داشتید، لطفا به آدرس زیرمراجعه نماييد:
fragen@lawaetz.de

برای پرسش های فنی تماس بگیرید

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
fragen@lawaetz.de

040 / 399 936 69

w

برای سوالات مربوط به بروز رسانی تماس بگیرید

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke | Amt für Gleichstellung und gesellschaftlichen Zusammenhalt
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
aktionsplan@bwfgb.hamburg.de

حفاظت از اطلاعات

چاپ